Tillfriskna i Höga kusten

Hugin & Munin är två olika verksamheter som har funnits i över 25 år. Hugin Hvb hem - Kvalitetsindex, senaste rapport/SSIL (8,4 av 10). Munin Hvb hem - Kvalitetsindex, senaste rapport/SSIL (8,9 av 10). Vårt kvalitetsindex från SSIL, är högt och vi har mycket goda referenser.

Munin Kvinnobehandling erbjuder trygg och professionell vård för kvinnor som behöver hjälp att komma ur sitt missbruk – och inte falla tillbaka.

Munin HVB för kvinnor

Hugin Hvb hem erbjuder en hemlik och trygg miljö för vuxna män med psykisk funktionsnedsättning samt parallella bettenden - såsom missbruk/kriminalitet, med fokus på individuella lösningar. Vi ser hela människan utifrån ett salutogent förhållningssätt.

Hugin HVB för män

Vill du bli fri från aktivt beroende?

Hugin och Munin är två olika verksamheter under samma ägarskap, som bedrivs för att hjälpa personer att bli fri från sitt beroende från alkohol, droger samt psykisk ohälsa och annan problematik, läs mer under behandlingsstrukturen. – "Ett företag med kvalitet"

Vi finns här för dig kontakta oss