Behandling

Behandlingsstruktur

Hugin och Munin har nyligen genomgått en strukturförändring. Ny struktur sedan maj 2020, med anledning av nytt ägandeskap. Förändringen innefattar en ny ledning, samt nya verksamhetsinriktningar. Hugin och Munins nya ledning har ett gemensamt uppdrag- Varje klient som kommer till oss, ska få en trygg och en säker behandlingsvård. Alla som kommer till oss, har en egen historia, med olika ryggsäckar och vi jobbar med individuella behandlingsinsatser för att anpassa varje klients vårdplan.

Behandling

Vi utgår ifrån instanser & uppdrag samt den enskildes behov och resurser. Syftet är att kunna tillgodoses klienten dygnet runt. Personal är utbildad – inom: Missbruk/kriminalitet, samt psykisk Ohälsa och har terapeutiskas & pedagogiska utbildningar Mm. Vi lägger mycket fokus på MI – Motiverande intervju, samt låg affektivt bemötande. För att på bästa sätt, kunna locka fram framtidsvisioner och stödja motivation. Vi arbetar med hela personen samt problematiken kring de parallella beteenden, utifrån olika tankemönster, beteenden, relationer, familj och uppväxt Mm. I förändringsarbetet, återspeglas ett helhetstänk - där personen får lära sig allt från ADL-träning/rutiner & struktur, till ett drogfritt & hederligt liv.

Möjligheterna

Hos oss finns helgaktiviteter samt möjligheten till utsluss/träningsboende. Tillsammans med personal och behandlare upprättas det en individuell planering. Som är schemalagda, både med sociala och fysiska aktiviteter.  Vi tror på att det ska finnas ett genuint verksamhetsinnehåll med andra innehåll utifrån verksamhets schemat: Vi har tillgång, till bland annat gym, bad, ridning, bibliotek, bowling, fiske etc. Vid önskemål, kan eventuellt sysselsättningar erbjudas - i form av praktikplats & Skola, Hobby erbjudas, då klienten befinner sig i fas 2. Vid behov, kan vi erbjuda och ombesörja transport till och från vår enhet.

Behandlingsinsatser

 • KBT program
 • 12-Stegstruktur
 • CRA/MRT/ADL
 • ESL-Ett självständigt liv
 • Missbruk/kriminalitet
 • Återfallsprevention
 • Relationer
 • Anhörigvecka
 • Våld i nära relationer
 • Skyddade former
 • Individuella planeringar

Behandlingsinsatser

 • KBT program
 • 12-Stegstruktur
 • CRA/MRT/ADL
 • ESL-Ett självständigt liv
 • Missbruk/kriminalitet
 • Återfallsprevention
 • Relationer
 • Anhörigvecka
 • Våld i nära relationer
 • Skyddade former
 • Individuella planeringar